DE LIBERTARISCHE GRONDWET

van 26 juli 2022 PreambuleEen duurzaam vreedzame samenleving berust op de wederzijdse erkenning dat mensen van nature zijn uitgerust met het vermogen om rationeel in hun eigen belang te handelen.Deze Grondwet beschrijft de basis van een samenleving waarin de mens zijn eigen autoriteit is. De l libertarische Beginselen gaan ervan Lees meer…

HET LIBERTARISCH SOCIAAL CONTRACT

Ik,Naam ………………………………………………………………………….(van) ………………………………………………………………………….(te) ………………………………………………………………………….Verklaar, me uit vrije wil met de libertarische beginselen te verbinden, en:• Claim zelfbeschikking• Ben voornemens om vreedzaam met andere mensen samen te leven• Verbind me met het Libertarische non-agressieprincipe (NAP)• Erken dat zelfbeschikking slechts wederzijds is ingeperkt door dezelfde vrijheid van anderenIk streef naar het onderhouden Lees meer…

dierenrechten

Wat is de libertarische positie ten opzichte van dierenrechten? Als je moreel juist wenst te leven door geen agressie naar anderen te beginnen, moet je dit dan ook uitbreiden naar de dieren in je omgeving?  Anders dan veel essays over dierenrechten die meteen beginnen met de rechtsverhouding tussen mens en Lees meer…