HET LIBERTARISCH SOCIAAL CONTRACT

Ik,Naam ………………………………………………………………………….(van) ………………………………………………………………………….(te) ………………………………………………………………………….Verklaar, me uit vrije wil met de libertarische beginselen te verbinden, en:• Claim zelfbeschikking• Ben voornemens om vreedzaam met andere mensen samen te leven• Verbind me met het Libertarische non-agressieprincipe (NAP)• Erken dat zelfbeschikking slechts wederzijds is ingeperkt door dezelfde vrijheid van anderenIk streef naar het onderhouden Lees meer…

De Fundamentele Libertarische Uitgangspunten

2.1 NatuurrechtenStreven naar levensgelukIeder individu heeft het actieve natuurrecht op streven naar levensgeluk,ongeacht zijn geslacht, etniciteit, seksuele geaardheid, levensbeschouwingof wat dan ook, en heeft hieruit voortvloeiend de vrijheid zijn leven naareigen keuzes in te richten en naar eigen inzicht te leiden (recht op zelfbeschikking), mits zijn streven de natuurrechten van Lees meer…

dierenrechten

Wat is de libertarische positie ten opzichte van dierenrechten? Als je moreel juist wenst te leven door geen agressie naar anderen te beginnen, moet je dit dan ook uitbreiden naar de dieren in je omgeving?  Anders dan veel essays over dierenrechten die meteen beginnen met de rechtsverhouding tussen mens en Lees meer…