het nieuwe grondwet project

naar een nieuwe grondwet

Kritiek op het bestuurlijke en politieke functioneren is van alle tijden. De grondwet bepaalt de macht en invloed van politici op de burgers. Stelt de spelregels vast. Fundamentele verandering vraagt om een nieuwe grondwet.

De verstikkende regeerakkoorden samen met de fractie discipline hevelen al decennia lang de discussies in de Tweede Kamer over naar achterafkamertjes tijdens de formatie. Het parlement kan vervolgens vier jaar lang opzitten en pootjes geven. Dit is niet de droom van Thorbecke.

Nadenken over een nieuwe grondwet betekent fundamentele vragen stellen. Wat is de positie van de burger tegenover de staat? Welke rollen moet de staat vervullen?

Het initiatief “naar een nieuwe grondwet” hoopt hier een antwoord op te vinden. Een grondwet hoort verder te gaan dan de waan van de dag. Het gaat niet om inclusiviteit of neoliberalisme. De rode draad is de bescherming van de rechten van het individu en hoe de staat in dit kader functioneert.

Het voor dit traject verkozen vertrekpunt is de klassiek liberale setting waarin Thorbecke functioneerde. Wij zijn thans gezegend met ervaringen en wijsheden opgedaan door de vele generaties die na Thorbecke geleefd hebben en kunnen die ervaringen meenemen in de nieuwe grondwet.

Het traject naar een nieuwe grondwet is niet compleet zonder een nadere uitwerking van het sociaal contract. Wat dat is en waarom dat nodig is staat in het volgende artikel

Het sociale contract

Toelichting aangaande het sociale contract van Rousseau als blijk van wilsovereenstemming van het individu met zijn positie in een staat. Als er niet meerdere sociale contracten zijn valt er niets te kiezen. En is het sociale contract een lege huls. Net als volwassenendoop in geloof hoort het sociaal contract te worden afgesloten door volwassenen wil het enige betekenis hebben. Ergo: meerdere vormen van een sociaal contract dienen binnen een territorium nodig te zijn. Ergo, de grondwet zal rekening moeten houden met de verschillende sociale contracten die burgers met de NL staat kunnen afsluiten

project aanpak

Op het forum vinden de daadwerkelijke discussies plaats. Per onderwerp (monarchie, constitutioneel hof, etc). Daarna vindt analyse en synthese plaats resulterend in een document. Dit document wordt op de site geplaatst waarna eventueel nieuwe discussies plaats vinden over onduidelijke posities of inconsistenties

Blog

HET LIBERTARISCH SOCIAAL CONTRACT

Het Sociaal Contract begint wanneer een mens zelfbeschikking opeist. Daaruit volgt de aanspraak op en de wederzijdse erkenning van het eigendom, van de vrijheid van vereniging en de daaruit voortvloeiende vrijheid van afsplitsing. Voornaam                         Lees meer…