Ik,
Naam ………………………………………………………………………….
(van) ………………………………………………………………………….
(te) ………………………………………………………………………….
Verklaar, me uit vrije wil met de libertarische beginselen te verbinden, en:
• Claim zelfbeschikking
• Ben voornemens om vreedzaam met andere mensen samen te leven
• Verbind me met het Libertarische non-agressieprincipe (NAP)
• Erken dat zelfbeschikking slechts wederzijds is ingeperkt door dezelfde vrijheid van anderen
Ik streef naar het onderhouden van een samenleving, die voorziet in:
• Wederzijds respect voor elkaars zelfeigendom en het recht op zelfbeschikking
• Wederzijds respect voor elkaars eigendom
• Een Grondwet, gebaseerd op Libertarische Beginselen
• Vrijwilligheid van deelname aan gemeenschappelijke ondernemingen
26 Juli 2022, te ………………
Ondertekend: ………………………………………………

Categorieën: Geen categorie