Het Sociaal Contract begint wanneer een mens zelfbeschikking opeist. Daaruit volgt de aanspraak op en de wederzijdse erkenning van het eigendom, van de vrijheid van vereniging en de daaruit voortvloeiende vrijheid van afsplitsing.

Voornaam                         ………………………………………………………………………….

Van                                     ………………………………………………………………………….

Te:                                       ………………………………………………………………………….

Verklaart hiermee, zich uit vrije wil aan de Libertarische Beginselen te binden. Ondertekenaars streven naar het onderhouden van een samenleving, die voorziet in:

 1. Wederzijdse vrijwaring van agressie tegen elkaars zelfeigendom en zelfbeschikking
 2. Wederzijdse vrijwaring van agressie tegen elkaars eigendom
 3. Een Grondwet, die de doelstelling van dit Sociaal Contract faciliteert
 4. Het niet belemmeren van vrijwillige gemeenschappelijke ondernemingen
 5. Het faciliteren van beslissingsmechanismen op basis van consensus

Ondergetekende:

 1. Is voornemens om vreedzaam met andere vreedzame mensen samen te leven
 2. Verbindt zich met het libertarische Non Agressie Principe (NAP) en zal geen geweld initiëren
 3. Zal zelf slechts – proportioneel – geweld toepassen ter verdediging van eigen lijf en eigendom en dat van degenen met wie ondergetekende verbindingen is aangegaan
 4. Erkent dat zelfbeschikking wederzijds is ingeperkt door dezelfde vrijheid van anderen
 5. Sluit vrijwillig al of niet overeenkomsten af met anderen voor gemeenschappelijke ondernemingen

Algemene clausules:

 1. Het Contract staat open voor alle mondige mensen
 2. Ondergetekende claimt de eigen identiteit in overeenkomsten met anderen
 3. Het Libertarische Sociaal Contract sluit andere contracten niet uit
 4. Ondergetekende kan het Contract beëindigen
 5. Schending van het Non Agressie Principe kan leiden tot het beëindigen van het Sociaal Contract en de inwerkingstelling van arbitrage- en schadeloosstellingsmechanismen, die in de Libertarische Grondwet gedefinieerd worden

Opgemaakt op 26 Juli 2022, te ………………

Ondertekend:

                                            ………………………………………………

Categorieën: Geen categorie