Home Forums Sociaal Contract libertair sociaal contract

Weergave van 2 geneste reacties
 • Auteur
  Berichten
  • #168
   Thorbecke
   Sleutelbeheerder

   Voorstel libertair sociaal contract.
   Plaats hier uw libertair sociale contract voorstel of reageer op het voorstel 1.1:

   LIBERTAIR SOCIAAL CONTRACT (Versie 1.1 / 23 Juli 2021)

   (Individu)

   Voornaam ………………………………………………………………………….

   achternaam …………………………………………………………………….

   contactgegevens: ………………………………………………………………..

   Verklaart hiermee zich aan dit Libertair Sociaal Contract (“LSC”) te binden en zodoende deel uit te maken van de Nederlandse Libertaire Natie (“NLN”). De Nederlandse Libertaire Natie stelt op grond van haar Grondwet de Libertaire Staat van Nederland in. Het LSC is een onderlinge raamovereenkomst tussen individuen, die in brede zin tot doel heeft [Individu] in staat te stellen in vrijheid het eigen geluk na te streven. De NLN streeft naar het stichten van een parallel aan andere Nederlandse Staten bestaande Libertaire Nederlandse Staat (“NLS”), die voorziet in:

   1. De blauwdruk voor een Libertaire Nederlandse Grondwet, welke de doelstelling van de NLN faciliteert.
   2. Vrijwaring van aggressie tegen het zelfeigendom en het zelfbeschikkingsrecht van [Individu]
   3. Vrijwaring van aggressie tegen have en goed (eigendom) van [Individu]
   4. Het faciliteren van vrijwillige gemeenschappelijke voorzieningen
   5. Het faciliteren van beslissingsmechanismen op basis van consensus onder Individuen

   Individu:
   1. is voornemens om vreedzaam met andere individuen samen te leven
   2. verbindt zich met het libertaire non-aggressieprincipe (NAP). Het NAP bepaalt, dat [Individu] geen geweld zal initiëren tegen andere Individuen en dat de fundamentele vrijheid van [Individu] slechts ingeperkt wordt door hetzelfde recht van andere Individuen
   3. mag zelf slechts geweld gebruiken ter verdediging tegen geweld
   4. sluit naar eigen keuze al of niet deelcontracten af voor gemeenschappelijke voorzieningen

   Algemene clausules:
   1. [Individu] claimt zelf de eigen identiteit in de relatie met anderen. De gekozen Identiteit
   moet uniek zijn en mag niet identiek aan een eerder geclaimde Identiteit zijn.
   2. Het LSC staat open voor alle Individuen.
   3. Het LSC is niet exclusief
   4. De lijst van contractanten is toegankelijk voor Individuen die het LSC ondertekend hebben.
   5. Partijen hebben te allen tijde het recht om het LSC (schriftelijk) op te zeggen
   6. Het verbreken van het NAP leidt tot het beëindigen van het LSC en de inwerkingstelling van arbitrage- en schadeloosstellingsmechanismen, welke in de Libertaire Nederlandse Grondwet gedefinieerd worden

   Opgemaakt op 26 Juli 20…. te ………………

   ………………………………………………

   Individu

   • Dit onderwerp is gewijzigd 1 jaar, 8 maanden geleden door Thorbecke.
   • Dit onderwerp is gewijzigd 1 jaar, 8 maanden geleden door Edwin. Reden: finishing touch
   • Dit onderwerp is gewijzigd 1 jaar, 8 maanden geleden door Edwin.
   • Dit onderwerp is gewijzigd 1 jaar, 8 maanden geleden door Edwin.
   • Dit onderwerp is gewijzigd 1 jaar, 8 maanden geleden door Edwin.
  • #173
   Edwin
   Moderator

   Weet iemand welke institutie we zouden moeten vragen naar het sociaal contract dat het Koninkrijk der Nederlanden met haar burgers meent te hebben? Een WOB-verzoek bij de Raad van State bijvoorbeeld?

   • #174
    Thorbecke
    Sleutelbeheerder

    Wellicht hoort dit thuis bij het ministerie van binnenlandse zaken? Zijn ook verantwoordelijk voor de grondwet. Ik weet niet of wobben over sociaal contract iets oplevert want het staat volgens mij nergens benoemd. Je zou wel een wob verzoek kunnen indienen wie de god is bij welke gratie Willem koning is? Welke documenten bestaan daarover of moeten we dit als een niet gedocumenteerd feit aanvaarden?

  • #176
   Leonardo Pisano
   Bijdrager

   Goede aanzet, @Thorbecke! Ik heb wel wat bemerkingen:
   – “is voornemens om” impliceert dat je het nu niet doet en mogelijk in de toekomst ter hand zal nemen. Suggestie: “heeft als uitgangspunt” of iets dergelijks.
   – Wat is zelfeigendom?
   – “Het faciliteren van beslissingsmechanismen op basis van consensus onder Individuen”? Wat weordt hiermee bedoeld?
   – tegen have en goed vind ik te beperkt. Ook tegen lijf/leven en bedreigingen tegen dierbaren zou ik erin willen zetten.
   – agressie is de juiste spelling (met 1x “g”). Zie https://www.spelling.nu/nl/agressie
   – “mag zelf slechts geweld gebruiken” is een stijlbreuk. Van wie “mag” dat trouwens? De formulering hoort uit te gaan van een belofte van het individu. Als je “mag” door “zal” vervangt, klinkt het al wat beter.
   – “… is toegankelijk …” Suggestie: is te raadplagen
   – “Het verbreken van het NAP leidt tot het beëindigen van het LSC…” Leest moeilijk door de naamwoordstijlen. Suggestie: Indien het individu het NAP niet naleeft, zal het LSC automatisch worden beëindig (etc).

   • #177
    Thorbecke
    Sleutelbeheerder

    Ik wil even iets recht zetten, ik ben niet de geestelijke vader van dit sociale contract, ik heb het slechts op de site geplaatst. Dit zeg ik omdat ik niet met de veren van iemand anders wil pronken.

Weergave van 2 geneste reacties
 • Het forum ‘Sociaal Contract’ is gesloten voor nieuwe onderwerpen en reacties.