Home Forums Sociaal Contract libertair sociaal contract Reageer op: libertair sociaal contract

#176
Leonardo Pisano
Bijdrager

Goede aanzet, @Thorbecke! Ik heb wel wat bemerkingen:
– “is voornemens om” impliceert dat je het nu niet doet en mogelijk in de toekomst ter hand zal nemen. Suggestie: “heeft als uitgangspunt” of iets dergelijks.
– Wat is zelfeigendom?
– “Het faciliteren van beslissingsmechanismen op basis van consensus onder Individuen”? Wat weordt hiermee bedoeld?
– tegen have en goed vind ik te beperkt. Ook tegen lijf/leven en bedreigingen tegen dierbaren zou ik erin willen zetten.
– agressie is de juiste spelling (met 1x “g”). Zie https://www.spelling.nu/nl/agressie
– “mag zelf slechts geweld gebruiken” is een stijlbreuk. Van wie “mag” dat trouwens? De formulering hoort uit te gaan van een belofte van het individu. Als je “mag” door “zal” vervangt, klinkt het al wat beter.
– “… is toegankelijk …” Suggestie: is te raadplagen
– “Het verbreken van het NAP leidt tot het beĆ«indigen van het LSC…” Leest moeilijk door de naamwoordstijlen. Suggestie: Indien het individu het NAP niet naleeft, zal het LSC automatisch worden beĆ«indig (etc).